UBND huyện Long Thành đã gửi thông báo thu hồi đất cho 5.283 hộ/15.716 thửa đất trên địa bàn 6 xã thuộc dự án sân bay long thành. Dự kiến, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và xét tái định cư vào cuối năm 2019.

Trong đó địa phương ưu tiên bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (khoảng 247 hộ) để đảm bảo kịp thời bàn giao mặt bằng khởi công xây dựng sân bay.

dự án sân bay long thành

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn để các lô đất có diện tích tối thiểu là 80m2. Khu tái định cư này có 5.002 lô đất với diện tích các lô là 80m2 (876 lô), 125-150m2 (2.641 lô), và các lô liền kề sân bay Long Thành với diện tích 250-300m2 (1.485 lô). Dự kiến, hoàn thành công tác đấu thầu thi công trong tháng 7 và khởi công xây dựng dự án sân bay Long Thành trong tháng 9 này. Phân khu 3 khu tái định cư Bình Sơn cũng sẽ được khởi công trong tháng 9.

Ngoài ra tỉnh Đồng Nai cũng đã đề nghị Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho tỉnh thực hiện thu hồi đất tuyến đường số 1 và số 3. Bố trí vốn khoảng 407 tỉ đồng để có đường công vụ triển khai xây dựng sân bay Long Thành và thực hiện rà phá bom mìn toàn bộ diện tích sân bay Long Thành với kinh phí khoảng 164 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Văn Cfland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0941 233 334